Jesteś tutaj > Strona główna > Warsztaty

Program warsztatów

Niebieski piktogram tabletu, monitora oraz smartfona. Na ekranie tabletu lupa i litery H1, H2, H3. Po lewej dwie ikony dokumentu docx i ppt. Na monitorze komputera dokument formatu pdf. Po prawej dwa drzewa. Za smartfonem, po prawej, koło zębate. Przed smartfonem drugie mniejsze koło zębate.

Harmonogram warsztatów

Program warsztatów IV DDC 2018

Cele warsztatu: W XXI wieku nowe technologie umożliwiają dostęp do kultury i sztuki dlatego celem szkolenia jest połączenie świata cyberprzestrzeni i środowiska fizycznego w taki sposób aby każdy uczestnik wystaw, prelekcji, spotkań z artystami mógł w pełni uczestniczyć w wydarzeniach. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze sposobami przygotowania materiałów reklamowych, imprez kulturowych oraz organizacji miejsc wydarzeń w taki sposób aby każdemu uczestnikowi umożliwić dostęp ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • umiejętność efektywnego organizowania wydarzeń w taki sposób aby zarówno animatorzy jak i uczestnicy mieli w pełni dostęp do materiałów promocyjnych, widowisk, wystaw w muzeach i galeriach;
 • zapoznanie się z technikami i strategiami poprawnego przygotowania materiałów promocyjnych, szkoleniowych i innych, w oparciu o zasady i wytyczne WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines);
 • wdrożenie dobrych praktyk do samodzielnego przygotowania materiałów multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem dodawania tekstu alternatywnego do ilustracji, sposobu przygotowania wersji tekstowej infografiki, napisów do filmu, transkrypcji i wielu innych;

Warsztaty dnia 27 września 2018 roku

Warsztaty odbywają się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury (RIK) w Katowicach, ul. Teatralna 4. Sala szkoleniowa na I piętrze. Aby zapisać się na warsztaty należy pobrać Kartę zgłoszenia na stronie Regionalnego Instytutu Kultury a następnie wysłać na adres: szkolenia@rik.katowice.pl

Warsztaty poprowadzi: dr Izabela Mrochen

Uwaga: uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie własnych laptopów lub tabletów.

27 września 2018 roku (czwartek)

Akademia Kadr Kultury

Tekst, obraz i dźwięk w cyfrowych dokumentach – zapobieganie wykluczeniu ze świata kultury i sztuki

Część I warsztatów w godzinach: 9.00 – 12.30

09:00 – 10:30

 1. Wprowadzenie do tematyki dostępności:
  • Strategia Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Program Dostępność Plus
  • Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012
  • Ustawa dot dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych
 2. Rekomendacje Konsorcjum W3C – wprowadzenie do standardu dostępności.
 3. Określenie odbiorcy treści:
  • grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami kognitywnymi).
  • Persona Spectrum.
 4. Projektowanie uniwersalne :
  • dostępna przestrzeń fizyczna,
  • dostępna przestrzeń cyfrowa w obrębie stron i dokumentów cyfrowych.
 5. Wprowadzenie zasad i wytycznych treści internetowych w oparciu o standardy WCAG 2.0 oraz 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines):
 • cztery zasady ogólne,
 • wytyczne,
 • mierzalne kryteria sukcesu.

10:30 – 10:45  Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 1. Dostępność do świata kultury i sztuki – poprawne przygotowanie zaproszeń, plakatów, formularzy rejestracyjnych.
 2. Informacje oraz komponenty interfejsu:
  • wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu Zasady nr 1 – Postrzegalność.
 1. Podstawy przygotowania treści tekstowych i nietekstowych:
  • architektura informacji – zasada 7 kroków przygotowania poprawnego dokumentu tekstowego,
  • zdjęcia, grafika, wykresy, elementy dekoracyjne,
  • dobre praktyki w dodawaniu alternatywy tekstowej w dokumentach w formatach doc/docx/xlsx/ppt/pdf,
  • nagłówki, listy numerowane i listy punktowane.

Ćwiczenia praktyczne :

 1. odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki,
 2. poprawny współczynnik kontrastu,
  zastosowanie aplikacji Colour Contrast Analyser.

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa 

27 września 2018 roku (czwartek)

Akademia Kadr Kultury

Tekst, obraz i dźwięk w cyfrowych dokumentach – zapobieganie wykluczeniu ze świata kultury i sztuki

Część II warsztatów w godzinach: 12.30 – 15.30

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa 

12:30– 13:10

 1. Dostępność treści w dokumentach cyfrowych:
  • wytyczne i kryteria sukcesu – Zasada nr 1 – Postrzegalność,
  • opis trasy, mapy, lokalizacji wydarzenia,
  • alternatywa tekstowa i transkrypcja;
 2. Ćwiczenia praktyczne – opis miejsca wydarzenia:
  • przygotowanie opisu wydarzenia ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do miejsca wydarzenia z najbliższego przystanku,
  • wizualizacja wydarzenia,
  • droga i sposób ewakuacji;
 3. Poprawna nawigacja:
  • Zasada nr 2 – Funkcjonalność,
  • dostępność z klawiatury,
  • poprawny współczynnik kontrastu dla odnośników,
  • ćwiczenia praktyczne – walidacja manualna;
 4. Wydajne i efektywne przeszukiwanie zasobów serwisu:
  • ułatwienia w nawigacji,
  • fokus, etykiety, pominięcie bloków poprzez  zastosowanie skip linków,
  • mapa strony;

13:10– 13:40  Przerwa obiadowa

13:40 – 15:30

 1. Czytelność i użyteczność treści tekstowej:
  • Zasada nr 3 – Zrozumiałość,
  • przygotowanie prostej i zrozumiałej treści,
  • ćwiczenia praktyczne – wybrane platformy Logios i Jasnopis.
 2. Przykłady dobrych praktyk:
  • dostępne strony i zaproszenia na wydarzenia kulturalne,
  • poprawne sposoby przekazywania treści w świecie cyfrowym (wykorzystanie mediów społecznościowych),
  • emocje w świecie informacji – stosowanie emotikonów i piktogramów;
 3. Podsumowanie szkolenia.

Miejsce szkolenia:

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

ul. Teatralna 4

Katowice

Sala szkoleniowa, I piętro

Uwaga: uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie własnych laptopów lub tabletów.

Warsztaty dnia 28 września 2018 roku

Warsztaty odbywają się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury (RIK) w Katowicach, ul. Teatralna 4. Sala szkoleniowa na I piętrze. Aby zapisać się na warsztaty należy pobrać Kartę zgłoszenia na stronie Regionalnego Instytutu Kultury a następnie wysłać na adres: szkolenia@rik.katowice.pl

Warsztaty poprowadzi: dr Izabela Mrochen

Uwaga: uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie własnych laptopów lub tabletów.

28 września 2018 roku (piątek)

Akademia Kadr Kultury

Tekst, obraz i dźwięk – wydarzenia multimedialne włączające osoby z niepełnosprawnościami

Część I warsztatów w godzinach: 9.00 – 12.30

09:00 – 10:30

 1. Wprowadzenie do tematyki dostępności:
  • Strategia Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Program Dostępność Plus
  • Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012
  • Ustawa dot dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 2. Rekomendacje Konsorcjum W3C – wprowadzenie do standardu dostępności.
 3. Określenie odbiorcy treści:
  • grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami kognitywnymi).
  • Persona Spectrum.
 4. Projektowanie uniwersalne :
  • dostępna przestrzeń fizyczna,
  • dostępna przestrzeń cyfrowa (wydarzenia w świecie kultury i sztuki, wydarzenia sportowe, widowiska multimedialne),
  • pętla indukcyjna,
  • respeaking i tłumacz języka migowego;
 5. Wprowadzenie zasad i wytycznych treści internetowych w oparciu o standardy WCAG 2.0 oraz 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines):
 • cztery zasady ogólne,
 • wytyczne,
 • mierzalne kryteria sukcesu.

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 1. Dostępność do świata kultury i sztuki – poprawne przygotowanie zaproszeń w formie filmu lub pliku audio.
 2. Informacje oraz komponenty interfejsu: wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu Zasady nr 1 – Postrzegalność.

Podstawy przygotowania informacji multimedialnej:

 • napisy otwarte i zamknięte,
 • audiodeskrypcja,
 • transkrypcja;

Ćwiczenia praktyczne: prezentacja dobrych praktyk w przygotowaniu webinarium, filmu instruktażowego, zaproszenia, reklamy w świecie kultury i sztuki.

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa

28 września 2018 roku (piątek)

Akademia Kadr Kultury

Tekst, obraz i dźwięk – wydarzenia multimedialne włączające osoby z niepełnosprawnościami

Część II warsztatów w godzinach: 12.30 – 15.30

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa

12:30– 13:10

 1. Dostępność treści w materiałach multimedialnych:
  • filmy fabularne i animowane,
  • przygotowanie transkrypcji do filmu,
  • przygotowanie transkrypcji do materiałów audio;

Ćwiczenia praktyczne w formie przygotowania krótkiej transkrypcji reklamy wydarzenia kulturalnego.

13:10– 13:40  Przerwa obiadowa

13:40 – 15:30

 1. Czytelność i użyteczność treści tekstowej:
  • Zasada nr 3 – Zrozumiałość,
  • przygotowanie prostej i zrozumiałej treści w napisach do filmu oraz w przygotowaniu audiodeskrypcji.
 2. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Podsumowanie szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

ul. Teatralna 4

Katowice

Sala szkoleniowa, I piętro

Uwaga: uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie własnych laptopów lub tabletów.

 

 

 

 

 

 

 

Program warsztatów III DDC 2017

6 października 2017 (piątek)

(warsztaty odbywają się w sali komputerowej 2.54, I piętro, segment pomarańczowy, Budynek Neofilologii w Sosnowcu, ul.Gen. Grota Roweckiego 5) 6 października 2017 (piątek) odbędą się warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania dostępnych gier komputerowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz warsztat wprowadzający do poprawnego przygotowania dokumentów w formacie PDF zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od kwietnia 2012 roku.

Warsztaty poprowadzi: dr Izabela Mrochen

Część I warsztatów

15.00 – 16.15 „Usłyszeć i zobaczyć – obraz i tekst w środowisku cyfrowym”  

Krótki opis warsztatu:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem dodawania alternatywy tekstowej do ilustracji, obrazu, zdjęcia, wykresu, itp w dokumentach w formacie doc/docx/ppt/pdf. Ponadto każdy uczestnik sprawdzi poprawność zastosowania atrybutu w kodzie HTML.

Część II warsztatów

16.30 – 17.45 „Multimedia w cyberprzestrzeni – film, animacja, komiks, infografika interaktywna” 

Krótki opis warsztatu:

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane techniki poprawnego przygotowania wersji tekstowej w postaci transkrypcji oraz audiodeskrypcji w oparciu o zasady WCAG 2.0 rekomendowane przez Konsorcjum W3C. Uczestnicy poprzez ćwiczenia praktyczne przygotują krótkie opisy do interaktywnej infografiki zaprojektowanej samodzielnie na platformie cyfrowej. Ćwiczenia wprowadzą uczestników w świat dobrych praktyk i przygotowanie materiałów zdygitalizowanych  w taki sposób aby ułatwić odbiór informacji poprzez zastosowanie technologii asystującej tj czytniki tekstu.

Program warsztatów II DDC 2016

3 czerwca 2016 (piątek)

odbędą się warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania dostępnych gier komputerowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz warsztat wprowadzający do poprawnego przygotowania dokumentów w formacie PDF zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od kwietnia 2012 roku. Warsztaty cz 1: sala dydaktyczna, parter, CINIBA

Część I warsztatów

14.00 – 15.20 „Udostępnianie gier komputerowych w przestrzeni cyfrowej” – Tomasz Tworek, twórca gier komputerowych, Stalowa Wola

Krótki opis warsztatów:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem przygotowania i udostępniania gier komputerowych w przestrzeni cyfrowej.

Część II warsztatów

15.30 – 16.50 „Poprawne przygotowanie dokumentów w formacie PDF zgodnie z  zasadami WCAG 2.0 –  mgr inż. Przemysław Marcinkowski, Fundacja Widzialni, Częstochowa 

Krótki opis warsztatów:

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane techniki poprawnego przygotowania dokumentów w formacie PDF, w taki sposób aby ułatwić odbiór informacji poprzez zastosowanie technologii asystującej tj czytniki tekstu.

Program warsztatów I DDC 2015

23 maja 2015 (sobota)

odbędą się warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od maja 2015 roku. Warsztaty: sala dydaktyczna, parter, CINIBA

Część I warsztatów

09.00 – 11.00 „Udostępnianie treści nietekstowych w przestrzeni cyfrowej” – dr Izabela Mrochen, UŚ, Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskic  i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Krótki opis warsztatów:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem przygotowania deskrypcji do grafiki, zdjęć, obrazów umieszczonych w e-podręcznikach, gazetach cyfrowych, materiałach promocyjnych i edukacyjnych.

Część II warsztatów

11.30 – 12.30 „Technologie asystujące – odczytanie wiadomości tekstowej” –  inż. Sebastian Depta, Konsultant ds. Dostępności, redaktor Polskiej Akademii Dostępności w latach 2014 – 2018, Słuchacz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Włączenie Cyfrowe i Społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia

 Krótki opis warsztatów:

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane technologie asystujące, które wspomagają osoby z dysfunkcją wzroku w odbiorze informacji umieszczonej w przestrzeni cyfrowej.