Jesteś tutaj > Strona główna > Prelegenci

Prelegenci IV Dni Dostępności Cyfrowej

Zdjęcie portretowe Izabeli Mrochen

Izabela Mrochen

– doktor nauk humanistycznych (filologia angielska Uniwersytet Śląski w Katowicach), magister pedagogiki i psychologii (Uniwersytet Ślaski w Katowicach), certyfikowany trener programu memoQ, certyfikowany ekspert ds. WCAG 2.0. Swoje zainteresowania skupia wokół lokalizacji stron internetowych, narzędzi CAT (Computer Assisted Translation), dostępności treści na stronach www, tworzeniem napisów do filmów oraz spektakli i widowisk multimedialnych z audiodeskrypcją. Od kilku lat członek grupy roboczej ds. zasobów internetu oraz członek grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych (od sierpnia 2018) przy Ministerstwie Cyfryzacji. Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, IJRiT, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 8 lat, jako certyfikowany trener, prowadzi warsztaty z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Translation). Propagator i inicjator kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia„, zorganizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współautor „Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0” dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020„. Od 2016 roku certyfikowany ekspert i audytor stron www. Certyfikat nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Za wkład w propagowanie dobrych praktyk i promowanie włączenia cyfrowego nominowana w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności w kwietniu 2018 roku.

Od kilku lat prowadzi warsztaty i seminaria przybliżając tematykę cyberprzestrzeni w zakresie użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami kultury oraz uczelniami.

Inicjator i współautor projektu Dostępność Budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu.

Grzegorz Służałek

– doktor nauk technicznych (AGH), Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim, wydział Nauk Społecznych magister techniki, absolwent studium podyplomowego z informatyki, certyfikowany trener klasy mistrzowskiej w judo, ekspert ds. RODO, zaangażowany w tematykę dostępności i wdrażanie standardów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). W latach 1990 – 2017 nauczyciel Akademicki na Uniwersytecie Śląskim. Współautor dwóch patentów, jednego wdrożenia i ponad 60 publikacji naukowych. Swoje zainteresowania skupia wokół tworzenia i przystosowania stron dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Przełamywania barier w sporcie osób niepełnosprawnych i starszych. Członek honorowy Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „W Labiryncie” Odznaczenia: Nagroda Rektora UŚ, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, 2014 i 2018 Dyplom Ministra Sportu i Turystyki za wyniki w pracy szkoleniowej. Liczne medale na krajowych i międzynarodowych mistrzostwach w judo, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Judo, 3 DAN w Judo. Trener Judo Klasy Mistrzowskiej 3 DAN Klub Sportowy KS Budowlani w Sosnowcu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami kultury oraz uczelniami oraz klubami i organizacjami sportowymi. Współautor projektu Dostępność Budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu.
Zdjęcie portretowe Wojciecha Maszleja

Wojciech Maszlej

– magister techniki, absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego, licencjonowany zarządca nieruchomości, pracownik administracji UŚ od 1988 r. Nauczyciel szkoły średniej w latach 1991-1993, a następnie z-ca kierownika Osiedla Akademickiego UŚ w Sosnowcu, gdzie przez kilkanaście lat dbał o podnoszenie standardu bytowego w domach studenta i hotelach asystenta. Współautor koncepcji przebudowy i modernizacji sosnowieckich domów studenta realizowanej w latach 2006-2012. Autor szeregu inicjatyw podnoszących standardy mieszkaniowe w obiektach socjalnych Uczelni. Współautor oraz współrealizator koncepcji dostosowania pokojów mieszkalnych oraz pomieszczeń sanitarnych w DS-3 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Od 2008 r. kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Filologicznego. Współorganizator i realizator procesu przeniesienia siedziby Instytutów Neofilologicznych Wydziału do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. Wraz z zarządzanym przez siebie zespołem uruchamiał funkcjonowanie nowego obiektu w zakresie jego doposażenia oraz przygotowania do rozpoczęcia procesu dydaktycznego.  Od lipca 2012 do marca 2013 pełnił funkcję z-cy kanclerza UŚ ds. technicznych i inwestycji. Zrealizował kilka koncepcji pro oszczędnościowych skutkujących znacznym obniżeniem kosztów zużywanych mediów energetycznych. Przyczynił się do realizacji I etapu przebudowy budynku dydaktycznego przy pl. Sejmu Śl. 1 w Katowicach, co pozwoliło zwiększyć dostępność tego budynku dla osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację częściową barier architektonicznych.

Współautor projektu Dostępność Budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu.

Zdjęcie portretowe Łukasza Dziuby

Łukasz Dziuba

– magister socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach), badacz w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Opiekun merytoryczny projektów badawczych w Instytucie i aktywny członek zespołów badawczych; moderator i facylitator.  Koordynator i autor „Mobilnego Centrum Digitalizacji” (MobiDIG) realizowanego w ramach projektu „Śląskiego Digitarium” – zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w osi priorytetowej „Śląskie Cyfrowe”, działanie „2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”. MobiDIG to kompleksowy system do zbierania, zachowania i upowszechniania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu w oparciu o sieć zaangażowanych społeczności: instytucji, organizacji pozarządowych i osób prywatnych z całego województwa. Zbierane zasoby będą udostępniane nieodpłatnie w sieci w sposób przystępny dla użytkowników.

Zdjęcie portretowe Pawła Masarczyka

Paweł Masarczyk

-student Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Filologicznym, specjalność filologia Angielska: Kultura-Media-Translacja; od urodzenia  osoba niewidoma czerpiąca ze swojego doświadczenia życiowego zainteresowanie nowoczesną technologią w służbie osobom z dysfunkcją wzroku. Jego szczególnym zainteresowaniem jest dostępność  aplikacji mobilnych.

Od dziesięciu lat członek pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i słabowidzących, Tyflopodcast. Od 2011 roku redaktor artykułów na łamach czasopisma Tyfloświat.

W latach 2011-2016 koordynator narodowy w  Polsce międzynarodowego letniego obozu ICC integrującego młodzież z dysfunkcją wzroku  z całej Europy celem zwiększenia szans na rynku pracy oraz w procesie pozyskiwania wyższego wykształcenia za pomocą nowoczesnych technologii.

W latach 2015-2017 prelegent podczas Dni Dostępności Cyfrowej na Uniwersytecie Śląskim.

Zdjęcie portretowe Mikołaja Rotnickiego

Mikołaj Rotnicki

-absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. „Ewangelista”, trener, audytor i specjalista ds. dostępności informacji elektronicznej. Propagator filozofii uniwersalnego projektowania. Współtwórca rozwiązań i aplikacji mobilnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Autor wielu artykułów (czasopismo TyfloŚtiat), audycji (TyfloPodcast) oraz publikacji poświęconych dostępności oraz nowoczesnym technologiom asystującym. Uczestniczył w pracach nad autoryzowanym tłumaczeniem standardu WCAG 2.0 na język polski (2013). Prelegent na konferencjach w tym m.in.: Dostępność Polska 2015, WordCamp Polska 2018. Konsultuje rozwiązania prawne m.in. „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” (2018). Blogger – prowadzi serwisy internetowe:
Zdjęcie portretowe Łukasza Słowika

Łukasz Słowik

-przewodnik na Niewidzialnej Wystawie w Warszawie od 2013 roku. Pomysłodawca i twórca inicjatywy Opisujemy.pl, administrator grupy na Facebooku „Niewidomi i Niedowidzący – Bądźmy razem”, redaktor satyrycznej strony „Hej. A Ty też masz 04-O na orzeczeniu?”, aktywista na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. W 2015 r. wystartował z inicjatywą Opisujemy.pl, w ramach której dla osób niewidomych opisywane są słowami krążące w Internecie grafiki, zdjęcia i obrazki. Od niedawna zaangażowany w kampanię #ścieżkadostępu – podziel się przestrzenią! jako jej aktywny propagator.